Projekt „Cyryl Club”

Czym jest „Cyryl Club”?

Cyryl Club to platforma umożliwiająca rozwój organizacji pozarządowych i ruchów społecznych. Idea klubu luźno nawiązuje do tradycyjnych wielowiekowych brytyjskich klubów gentleman’ów, w których spotykali i dyskutowali ze sobą ambasadorowie, przedsiębiorcy, podróżnicy, politycy czy arystokraci podobnych zainteresowań i poglądów. Od 15 grudnia 2019 roku poznańscy społecznicy, samorządowcy, przedsiębiorcy oraz środowiska kultywujące postawy patriotyczne i działania na rzecz wspólnot lokalnych mogą spotykać się w miejscu, które sprzyja takim aktywnościom. Cyryl Club to także miejsce integracji i rozwoju umożliwiające poprzez debaty, wykłady czy warsztaty rozwijanie kompetencji w wielu obszarach, a także pielęgnowanie wartości od wieków związanych z Polską i odwołujących się do tradycji, znaczenia rodziny i wspólnoty, szacunku do historii i przywiązania do Ojczyzny. Nawiązanie do tradycji motywowało wyborem patrona, jak i nazwy organizacji, postaci ważnej dla budowy młodego państwa oraz samorządu terytorialnego, jaką był Cyryl Ratajski, prezydent Poznania oraz minister spraw wewnętrznych w rządzie Premiera Grabskiego. Nasza inicjatywa to wyjście naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom poznańskich stowarzyszeń, które potrzebują przestrzeni do realizacji swoich działań na rzecz Poznania i regionu. W Wielkopolsce organizacje, którym powyżej wskazane wartości są bliskie, nie zawsze dysponowały pełnymi możliwościami rozwoju. Cyryl Club ma dać takim podmiotom szanse integracji i wzmocnienia ich aktywności na rzecz naszego regionu.